Ma Tairi Rahechu (I am sailing)

[Hook] I am sailing I am sailing Home again Across the sea I am sailing Stormy waters To be near you To be free [Verse 1] म तैरी रहेछु पानी माथी काठ को टुक्रा जस्तो अर्थहिन जिन्दगी छ काठ को मुडा जस्तो निस्दये छु गर्मी मास को हावा झै सन्सार नै खल्लो चिनी नभयेको चिया […]

Read More ⇨